IVY Kể Chuyện

Công việc
Ivy Kể Chuyện

Mình tìm việc ở đâu?

Có 02 lần duy nhất mình làm CV và gửi đi xin việc là công việc ở Singapore Airlines và ở công ty hiện tại

Read More »
INSTAGRAM @IVYKECHUYEN
FANPAGE IVYKECHUYEN
EMAIL contact@ivykechuyen.com